Theo Đông y - Huyết áp thấp | Đau đầu | Chóng mặt | Hoa mắt |