Roi Loan Kinh Nguyet | Bệnh Rối loạn kinh nguyệt Thường gặp ở chị em
Tiêu điểm
Thăm dò ý kiến
Huyết áp của bạn là bao nhiêu?
Nhỏ hơn 90/60 mmHg
Lớn hơn 90/60 mmHg
Không thường xuyên đo huyết áp