Điều trị và chăm sóc - Huyết áp thấp | Đau đầu | Chóng mặt | Hoa mắt |